Οδηγίες χρήσης τηλεφωνικής συσκευής Ericsson Digital

Για τις αναλυτικές οδηγίες χρήσης της συσκευής Ericsson Digital κατεβάστε το αρχείο εδώ.