ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Αναβολή εκλογών για την ανάδειξη Εσωτερικών Μελών Συμβουλίου της Α.Σ.Κ.Τ.
  2. Λοιπά θέματα – Ανακοινώσεις – Προτάσεις.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρύτανης διαπιστώνει ότι το σώμα βρίσκεται σε απαρτία, αφού είναι παρόντα τα τρία (3) από τα τρία (3) μέλη,  και ότι όλα τα μέλη εκλήθησαν σύμφωνα με το νόμο.
Παρίσταται η Γενική Διευθύντρια κα Τζιαναλού Ρολάνδα χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Η συνεδρίαση αρχίζει στις 2.15 μ.μ.
 
1) Εισάγεται για συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με την αναβολή εκλογών για την ανάδειξη Εσωτερικών Μελών Συμβουλίου Διοίκησης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
Το Πρυτανικό Συμβούλιο αφού διαπίστωσε ότι τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής συμμετέχουν στην 48ώρη απεργιακή κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει το συνδικαλιστικό όργανο ΠΟΣΔΕΠ-ΑΕΙ για την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012 και την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2012, αποφάσισε ομόφωνα την αναβολή της εκλογικής διαδικασίας για την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012, και από ώρα 7.00 π.μ. έως και 4.00 μ.μ..
Το Πρυτανικό Συμβούλιο θεωρώντας ότι η εκλογή για την ανάδειξη των Εσωτερικών Μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών είναι μια πράξη που αποκτά ουσιαστική και τυπική βαρύτητα στο πλαίσιο του ν. 4009/2011 όπως αυτός ισχύει τροποποιημένος και συμπληρωμένος με το ν. 4076/2012, εκτιμά ότι η αναβολή της εκλογικής διαδικασίας για την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2012, διασφαλίζει την αξιοπιστία των εκλογών και εξασφαλίζει την συμμετοχή των μελών του εκλογικού σώματος.
……………………………………………………………………………………………
Η Γραμματέας                                   Τα Μέλη                                            Ο Πρύτανης
Κων.Σπυροπούλου                           Π.Χαραλάμπους                                Γ. Χαρβαλιάς
                                                     Εμ. Μπαμπούσης
 
 Ακριβές απόσπασμα
Αθήνα 5 Νοεμβρίου 2012
Ο Πρύτανης
 
Γεώργιος Χαρβαλιάς