ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων, πληροφορίες για έκδοση και παροχές στους κατόχους της

    Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποτελεί ένα εργαλείο επικοινωνίας, πληροφόρησης, κινητικότητας και επικοινωνίας των νέων Ευρωπαίων πολιτών. Στην Ελλάδα προωθείται από Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) που είναι Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε συνεργασία με  τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.

       Δικαιούχοι έκδοσης της κάρτας νέων είναι όλοι οι νέοι ηλικίας δεκατριών (13) έως τριάντα (30) ετών. Ισχύει για ένα έτος, το οποίο άρχεται από την ημερομηνία έκδοσης της κάρτας. Το κόστος ετήσιας συνδρομής ανέρχεται στα δέκα (10) ευρώ και ανανεώνεται για κάθε έτος. Οι κάτοχοι της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων  απολαμβάνουν ειδικά προνόμια και αγαθά (εκπτώσεις)  τόσο στην Ελλάδα  καθώς και σε άλλες τριάντα τέσσερις (34) χώρες στο εξωτερικό.

   Οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις καλύπτουν ευρύ φάσμα αγορών και παροχών (Θέατρα, Κινηματογράφοι, Εστιατόρια, Βιβλιοπωλεία κ.α.)

      Οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται τόσο από την ελληνική ιστοσελίδα www.europeanyouthcard.gr όσο και από την ευρωπαϊκή ιστοσελίδα www.europeanyouthcard.com

         ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ