Ο Καλλιτεχνικός Σταθμός του Ρεθύμνου, μετά τη περάτωση των επισκευών των κτιριακών του εγκαταστάσεων, είναι σε πλήρη λειτουργία από τις 12 Μαίου 2016.

Από τη Δ/νση Ακαδημαϊκών Υποθέσεων