Σας ενημερώνουμε ότι  κατά  το  χειμερινό  εξάμηνο  του  ακαδημαϊκού  έτους   2016 – 2017  (από Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου έως και Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016) θα πραγματοποιηθεί από τον κ. Ωραιόπουλο Φίλιππο, Ομότιμο Καθηγητή Αρχιτεκτονικής Π.Θ., και τον κ. Ζαφειρόπουλο Θεόδωρο, Εικαστικό – Υποψήφιο Διδάκτορα Π.Θ., Workshop με τίτλο «Ασκήσεις νεοΠοιητικής IIΙ» και αντικείμενο το  Θεσμικό (τυπικό ή άτυπο) νεοΠοιητικό Συμβάν (μια πρόταση νεοΠοιητικής παρέμβασης, ένα κείμενο παραγωγής έργων.
Το workshop θα περιλαμβάνει δυο ζώνες σε καθημερινή βάση:
Ι) τη Θεωρητική (παρουσιάσεις από διανοητές και ακαδημαϊκούς διαφορετικών        γνωστικών περιοχών, όπως και από καλλιτέχνες διαφόρων τάσεων), ώρες από 12:00  έως και 14:00  και  17:30  έως και 19:30.
II) την  Εργαστηριακή (παραγωγή έργων τέχνης από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες), ώρες από 14:00  έως και 17:30.
Αυτές οι ζώνες παρουσίασης και εργαστηρίου τρέχουν παράλληλα και σε σχέση μεταξύ τους.


ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ