ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
  1. Η Επιτροπή Ερευνών στο πλαίσιο  του Έργου ‘‘Δράσεις Γραφείου Διασύνδεσης ΑΣΚΤ’’ ο ΕΛΚΕ έχει συνάψει σύμβαση με τον κο Νικόλαο  Ίσαρη προκειμένου να συνεχίσει τη διδασκαλία της ελληνικής νοηματικής γλώσσας σε είκοσι φοιτητές της ΑΣΚΤ. Η Επιτροπή έχοντας υπόψη τα με  αριθμ. πρωτ. 1739/06.11.2015 και 1812/13.11.2015 έγγραφα της Τράπεζας Πειραιώς και της κας Ουρανίας Αναστασιάδου, τα οποία αφορούν σε δωρεά της Τράπεζας Πειραιώς προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες για την πραγματοποίηση μαθημάτων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας στην ακαδημαϊκή κοινότητα της ΑΣΚΤ έχει εγκρίνει τη σύναψη σύμβασης έργου με τον κ. Ν. Ίσαρη, πιστοποιημένο κωφό δάσκαλο, διορισμένο εκπαιδευτικό στο ΤΕΕ Κωφών-Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής. Η σύμβαση αφορά την συνέχεια της διδασκαλίας των μαθημάτων της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας διάρκειας 50-60 ώρες κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ορίζεται σε 2028,80€ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Έργου ‘‘Δράσεις Γραφείου Διασύνδεσης ΑΣΚΤ’’

  2. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με τη διαχειριστική εποπτεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ξεκινά το παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης στη φωτογραφία. Στελεχώνεται από μια ομάδα διδασκόντων της ΑΣΚΤ και εξωτερικών συνεργατών τους με σπουδές, πολυετή διδακτική εμπειρία και ερευνητικά ενδιαφέροντα πάνω στη θεωρία και την πρακτική της φωτογραφίας. Εγγύηση για την ποιότητα της κατάρτισης που θα προσφέρεται αποτελούν οι προσωπικές πορείες των συντελεστών και η ιστορία της ΑΣΚT, μια ιστορία που ουσιαστικά   ταυτίζεται με την ιστορία της νεοελληνικής τέχνης. Η φωτογραφία αποτελεί διεθνώς μια εξαιρετικά σημαντική πρακτική, τόσο στο πεδίο των επαγγελματικών της εφαρμογών όσο και στον καλλιτεχνικό τομέα, όπου έχει αποκτήσει κεντρική θέση ήδη από τη δεκαετία του 1960. Ειδικά σήμερα αποτελεί μέσο επικοινωνίας και δημιουργικής ενασχόλησης σε καθημερινή βάση για ανθρώπους σε ολόκληρο τον πλανήτη. Παραδόξως, ένα τέτοιο τοπίο, όπου όλοι θεωρητικά μπορούν να «τραβήξουν» μια καλή φωτογραφία με το κινητό τους και στη συνέχεια να την επεξεργαστούν και να τη μοιραστούν με φίλους, αντί να ακυρώνει την ανάγκη της συστηματικής σπουδής της, αντιθέτως την καθιστά ακόμη πιο επιτακτική. Η οποιαδήποτε φωτογραφική δουλειά για να ξεχωρίσει και να αναδειχθεί σε ένα πλαίσιο όπου όλοι σχεδόν κατέχουν πλέον ένα στοιχειώδες υπόβαθρο στην παραγωγή και την ανάγνωση της φωτογραφικής εικόνας απαιτεί άρτια κατάρτιση και προσωπική αισθητική. Τα συστατικά αυτά φιλοδοξούν να προσφέρουν τα προγράμματά μας συνδυάζοντας παροχή τεχνικής υποδομής παράλληλα με την καλλιέργεια μιας, κατά το δυνατόν, προσωπικής οπτικής και την όξυνση της κριτικής ματιάς μέσω της ιστορικής και θεωρητικής μελέτης του φωτογραφικού μέσου.