ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Διδακτικό σύγγραμμα θεωρείται κάθε έντυπο ή ηλεκτρονικό βιβλίο (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών βιβλίων ελεύθερης πρόσβασης και των έντυπων ή ηλεκτρονικών ακαδημαϊκών σημειώσεων), ύστερα από την κατ’ έτος έγκρισή του από τη Συνέλευση του Τμήματος, εφόσον ανταποκρίνεται κατά τρόπο ολοκληρωμένο στο γνωστικό αντικείμενο ενός μαθήματος και καλύπτει ολόκληρο ή το μεγαλύτερο μέρος της ύλης και του περιεχομένου τους, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος. Ο κατάλογος των διδακτικών συγγραμμάτων περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα προτεινόμενο διδακτικό σύγγραμμα ανά υποχρεωτικό ή επιλεγόμενο μάθημα, το οποίο προέρχεται από τα δηλωθέντα συγγράμματα στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» και συντάσσεται ύστερα από εισηγήσεις των οικείων διδασκόντων ή υπευθύνων για καθένα από αυτά.

Συγγράμματα διανέμονται δωρεάν στους ενεργούς φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ» κατά τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και στους φοιτητές που παρακολουθούν τον πρώτο κύκλο σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου.

Οι παραδόσεις-σημειώσεις των μαθημάτων που διδάσκουν οι καθηγητές όλων των βαθμίδων του Τμήματος αναρτώνται στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στη σελίδα του e-class.