κα Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Τηλ. Γραφείου: 210-38.97.108
Διεύθυνση: Πατησίων 42, Τ.Κ. 106 82 Αθήνα
Ηλεκτρονική διεύθυνση: nspyrop@asfa.gr