ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Η Σύγκλητος της Α.Σ.Κ.Τ. συγκροτείται από τους:
  1. Παναγιώτη Χαραλάμπους, Πρύτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών,

  2. Γεώργιο Ξηροπαϊδη, Κοσμήτορα της Σχολής Καλών Τεχνών, Καθηγητή του Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών,

  3. Ζαφείρη Ξαγοράρη, Πρόεδρο - Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών,

  4. Ανδρέα Ιωαννίδη, Πρόεδρο – Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών, και

  5. Σταματίνα Λιώση, εκπρόσωπο των υποψηφίων διδακτόρων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου παρίστανται – σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 19 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 – χωρίς δικαίωμα ψήφου, η Αναπληρώτρια Πρύτανη κα Σοφία – Λαμπρινή Ντενίση.

Στις συνεδριάσεις της Συγκλήτου μετέχουν με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητιούνται θέματα που αφορούν ζητήματα διοικητικού προσωπικού ή μελών Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π., οι κάτωθι:
  1. Μαρία Παπαγεωργίου, εκπρόσωπος διοικητικού προσωπικού με αναπληρωματικό μέλος την κα Σοφία Μουπασιρίδου,

  2. Αικατερίνη Αθανασίου, εκπρόσωπος μελών Ε.ΔΙ.Π., με αναπληρωματικό μέλος τον κ. Λουκά Λουκίδη,

  3. Παύλος Μετσοβίτης, εκπρόσωπος μελών Ε.Τ.Ε.Π..

Επισημαίνεται ότι οι προπτυχιακοί και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, της Α.Σ.Κ.Τ., δεν έχουν υποδείξει τους εκπροσώπους τους, αν και έχει ζητηθεί η υπόδειξή τους εγκαίρως και εγγράφως.
Γραμματέας της Συγκλήτου, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, διοικητική υπάλληλος με Α΄ βαθμό, Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματείας της Συγκλήτου.