Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου παρέχεται από μονάδα των διοικητικών υπηρεσιών του ιδρύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οργανισμό του.

Η διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Συμβουλίου έχει ανατεθεί στην κα Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.