Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Το Συμβούλιο της Α.Σ.Κ.Τ. σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 8 του ν. 4009/2011 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 26 του ν. 4386/2016, συγκροτείται από τους:
  1. Αμούργης Σπύρος, Πρόεδρος, Αρχιτέκτων, Ομότιμος Καθηγητής CSU,
  2. Αρφαράς Μιχάλης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ.,

  3. Δανασσής – Αφεντάκης Αντώνιος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.,

  4. Ιωακειμίδης Χρήστος, Ιστορικός Τέχνης,

  5. Λίτη Αφροδίτη, Καθηγήτρια του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ.,

  6. Ναυρίδης Νικόλαος, Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ.,

  7. Τζάκος Αριστοτέλης, Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ..

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές, της Α.Σ.Κ.Τ., δεν έχουν υποδείξει τον εκπρόσωπό τους, αν και έχει ζητηθεί η υπόδειξή του εγκαίρως και εγγράφως.

Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου μετέχει χωρίς ψήφο ο Πρύτανης της Α.Σ.Κ.Τ. Επίσης στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου παρίστανται, χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας εκπρόσωπος κάθε κατηγορίας προσωπικού που προβλέπεται στα άρθρα 28 και 29 του ν. 4009/2011, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίστηκε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, διοικητική υπάλληλος με Α΄ βαθμό.