Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

Το γραφείο Erasmus της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών σας καλωσορίζει στο πρόγραμμα Erasmus+. Το γραφείο δραστηριοποιείται κυρίως στις δράσεις Erasmus+ Studies (μετακινήσεις με σκοπό τις σπουδές σε Ιδρύματα του εξωτερικού) και Erasmus+ Placement (μετακινήσεις με σκοπό την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε Ιδρύματα και φορείς του εξωτερικού).

To Erasmus+ αποτελεί το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2014-2020. Αυτοί οι τομείς μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών αλλαγών, των κύριων προκλήσεων στις οποίες καλείται να ανταποκριθεί η Ευρώπη ως το τέλος της δεκαετίας, και να υποστηρίξουν την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ατζέντας για την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ισότητα και την κοινωνική ένταξη.

Το Πρόγραμμα Erasmus+ (2014-2020) αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα ώστε να καταστούν παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς.


Συννημένα αρχεία: