Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

Πανεπιστημιακός  Χάρτης ERASMUS ΑΣΚΤ

Αριθμός Αναφοράς: 54626-EPP-1-2014-1-GR-EPPKA3-ECHE

Κωδικός Ιδρύματος: G ATHINE 06

Διάρκεια Ισχύος Χάρτη: από 2014 έως 2020


Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

Reference Number : 54626-EPP-1-2014-1-GR-EPPKA3-ECHE

Erasmus ID code: G ATHINE 06

Erasmus Student Charter GR