Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Μαρία Κατρά
210 3897 143
katra@asfa.gr


Ωράριο εξυπηρέτησης φοιτητών: Δευτέρα ή Πέμπτη, 11:00-13:00

Ωράριο λειτουργίας: 07:00-17:00

Γεωργία Καλογεράκη: 08:00-15:30 καθημερινά