Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Το ακαδηµαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους και λήγει στις 31 Αυγούστου του επόµενου.

Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδηµαϊκού έτους ολοκληρώνεται σε δύο εξάµηνα, το χειµερινό και το εαρινό. Ειδικότερα το χειµερινό εξάµηνο του τρέχοντος ακαδηµαϊκού έτους αρχίζει στις 3/10/2016 και λήγει στις 13/1/2017 (λήξη εξεταστικής περιόδου: 10/2/2017), το δε εαρινό εξάµηνο αρχίζει στις 13/2/2017 και λήγει στις 26/5/2017 (λήξη εξεταστικής περιόδου: 23/6/2017). 

Κάθε εξάµηνο διαρκεί τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδοµάδες διδασκαλίας. 

Παράταση της διάρκειας ενός εξαμήνου επιτρέπεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός εβδομάδων διδασκαλίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο εβδομάδες και γίνεται με απόφαση του πρύτανη, ύστερα από πρόταση της κοσμητείας της σχολής.

Κάθε µάθηµα εξετάζεται στο τέλος του εξαµήνου στο οποίο διδάχθηκε καθώς και στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεµβρίου. 

Οι διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα ορίζονται από 24 Δεκεµβρίου έως 7 Ιανουαρίου και από Μεγάλη Δευτέρα έως Κυριακή του Θωµά (10/4/2017-21/4/2017).

Ηµέρες εορτών και αργιών ορίζονται οι εξής:

  • 28η Οκτωβρίου (Στις 27/10/2016 θα πραγματοποιηθεί ομιλία κατά το διάστημα των ωρών 12:00-14:00. Κατά το δίωρο αυτό δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα.)
  • 17η Νοεµβρίου (εορτασμός Πολυτεχνείου)
  • Των Τριών Ιεραρχών (30 Ιανουαρίου)
  • Καθαρά Δευτέρα (27/2/2017)
  • 25η Μαρτίου (Στις 24/3/2017 θα πραγματοποιηθεί ομιλία κατά το διάστημα των ωρών 12:00-14:00. Κατά το δίωρο αυτό δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα.)
  • Πρωτοµαγιά
  • Αγίου Πνεύµατος (5/6/2017) &
  • Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου (3/10/2016).