ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Οι καθηγητές που επιθυμούν να μετακινηθούν για διδασκαλία, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει διμερής συμφωνία με το Ίδρυμα Υποδοχής, υποβάλλουν στο γραφείο Erasmus ένα μήνα τουλάχιστον πριν τις επιθυμητές ημερομηνίες μετακίνησης:

Στη συνέχεια, και δεδομένου ότι η αίτηση μετακίνησης θα εγκριθεί, υποβάλλουν στο γραφείο Erasmus:
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να συμπληρώνονται ηλεκτρονικά.

Οι συμμετέχοντες με την επιστροφή τους υποβάλλουν υποχρεωτικά στο γραφείο Erasmus:
  • βεβαίωση του Ιδρύματος Υποδοχής ότι πραγματοποίησε τη διδασκαλία του

  • έκθεση μετακίνησης (η οποία αποστέλλεται στο email σας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και η συμπλήρωσή της είναι υποχρεωτική για να σας καταβληθεί το υπόλοιπο 20% της επιχορήγησης)

  • κάρτες επιβίβασης

Για τον υπολογισμό των χιλιομετρικών αποστάσεων, μπορείτε να επισκεφθείτε την ακόλουθη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm