ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΩΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΕΣ:

 • Φοιτητής που προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια (4 τέκνα και άνω τα οποία βρίσκονται σε κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης) και των οποίων  το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνάει τις 22.000 €. Συγκεκριμένα:

 • Φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνεται υπόψη το ατομικό και οικογενειακό εισόδημα ως 22.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος. Φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες και έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους, θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το ατομικό εισόδημα ως 9.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος.

 • Φοιτητής του οποίου το οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 9.000 Ευρώ:

 • Για το φοιτητή που δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του θα λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό και το ατομικό εισόδημα ως 9.000 ευρώ, ενώ όποιος έχει συμπληρώσει και το 25ο έτος της ηλικίας του θα λαμβάνεται υπόψη το  ατομικό εισόδημα του φοιτητή ως 9.000 Ευρώ. Θεωρούμε ότι κάποιος συμπληρώνει το 25ο έτος της ηλικίας του λαμβάνοντας υπόψη το έτος γεννήσεως.


ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

 • Αν ο φοιτητής υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση και έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του λαμβάνεται υπόψη το εκκαθαριστικό του φοιτητή.

 • Αν ο φοιτητής υποβάλλει μόνος του φορολογική δήλωση και δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του λαμβάνεται υπόψη άθροισμα του εισοδήματος του φοιτητή και της οικογένειας του.

 • Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του και δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της εφορίας για μη υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

 • Σε περίπτωση που ο φοιτητής είναι τέκνο διαζευγμένων γονέων  και προστατευόμενο μέλος  θα λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ:

Το  οικογενειακό εισόδημα προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι κατηγοριών του Εκκαθαριστικού σημειώματος:

Πίνακας Γ.1

 1. Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα (Υπόχρεου + Συζύγου)

 2. Προστιθέμενη Διαφορά Αντικειμενικών Δαπανών, (Υπόχρεου + Συζύγου)

 3. Αυτοτελή φορολογούμενα ποσά (Πίνακας Δ.) (Υπόχρεου + Συζύγου)

Σημειώνεται, ότι  την προσαύξηση των 100 ευρώ ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης, δικαιούνται μόνο οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές.