ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Κατά την άφιξή σας στο Ίδρυμα Υποδοχής, θα πρέπει να προσκομίσετε στο αντίστοιχο Γραφείο Erasmus το έγγραφο confirmation of arrival συμπληρωμένο με τις ακριβείς ημερομηνίες σπουδών (έναρξη - λήξη μαθημάτων), για να σας το υπογράψουν και να το σφραγίσουν.

Σύμφωνα με το νέο Πρόγραμμα Erasmus+, τροποποιήσεις στη Συμφωνία Σπουδών Learning Agreement επιτρέπονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία αναθεώρησης της Συμφωνίας (ενημέρωση του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου από τον φοιτητή και έγκριση του Ακαδημαϊκού Υπευθύνου) θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός ενός (1) μηνός από την άφιξη του φοιτητή στο Ίδρυμα Υποδοχής.