ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων αποτελεί ένα εργαλείο επικοινωνίας, πληροφόρησης, κινητικότητας και επικοινωνίας των νέων Ευρωπαίων πολιτών. Στην Ελλάδα προωθείται από Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) που είναι Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σε συνεργασία με  τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων.