ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Το βιβλιάριο ανανεώνεται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους από το Τμήμα Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας και εφόσον είναι εντός του προβλεπόμενου από την νομοθεσία χρόνου φοίτησης σύμφωνα με το αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών. Ο/η φοιτητής/τρια υποβάλλει σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τη βεβαίωση εγγραφής του στο τρέχον έτος.