Η Α.Σ.Κ.Τ. χορηγεί στους φοιτητές βιβλιάριο για την υγειονομική τους περίθαλψη εφόσον καταθέσουν στο Τμήμα Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση   (το έντυπο παρέχεται από το Τμήμα Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας)
  2. Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας του δικαιούχου
  3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  4. Βεβαίωση εγγραφής στο έτος (χορηγείται από την Γραμματεία) και φωτοτυπία δελτίου ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο)
  5. Πρόσφατη βεβαίωση διαγραφής από τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα
  6. Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) εφόσον είχαν προηγούμενη ασφάλιση.