ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Στο δικαιούχο φοιτητή χορηγείται κάρτα σίτισης από το Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας η οποία ανανεώνεται κάθε ακαδ. έτος (κατόπιν σχετικής αίτησης του δικαιούχου) και έχει διάρκεια ίση με το ανώτατο όριο φοίτησης που προβλέπεται για κάθε πρόγραμμα σπουδών.

Δικαιώματα κατόχου κάρτας δωρεάν σίτισης Ο κάτοχος κάρτας δωρεάν σίτισης δικαιούται δωρεάν πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό κατά το χρονικό διάστημα της λειτουργίας του εστιατορίου. Οι ώρες διανομής του φαγητού όπως ισχύουν είναι από 8:30 έως 10:00 π.μ. το πρωινό, από 12:30 έως 15:30 το γεύμα και από 18:30 έως 21.00 μ.μ. το δείπνο. Φοιτητές που λόγω αποδεδειγμένου ιατρικού προβλήματος δεν μπορούν να ακολουθήσουν το ισχύον πρόγραμμα σίτισης  μπορούν να αιτηθούν για τη χορήγηση πιάτου που θα καλύπτει τις ιδιαίτερες διατροφικές τους ανάγκες.

Υποχρεώσεις κατόχου κάρτας δωρεάν σίτισης Η κάρτα είναι ονομαστική και η χρήση της γίνεται μόνο από τον δικαιούχο. Το δικαίωμα δωρεάν σίτισης δεν εκχωρείται και τυχόν χρήση της κάρτας από μη δικαιούχο με τη συναίνεση του δικαιούχου συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος δωρεάν σίτισης για το ακαδ. έτος που έχει εκδοθεί. Σε περίπτωση που ο/η κάτοχος της κάρτας δωρεάν σίτισης την απολέσει, διακόψει τις σπουδές του ή διαγραφεί, οφείλει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών να δηλώσει την απώλεια ή αντίστοιχα να παραδώσει την κάρτα σίτισης στο Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.

Οι μη δικαιούμενοι δωρεάν σίτισης δύνανται να σιτίζονται καθημερινά καταβάλλοντας το προβλεπόμενο κάθε φορά σχετικό αντίτιμο.

 Προϋποθέσεις Δωρεάν ΣίτισηςΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

Α. Όσοι έχουν συμπληρώσει, το ανώτατο χρονικό όριο της παροχής δωρεάν σίτισης που είναι: όσα τα έτη κανονικής (ελάχιστης) φοίτησης συν δυο (2) έτη.

Ανώτατο όριο φοίτησης: 

  • Προπτυχιακοί φοιτητές Τμήματος Εικαστικών Τεχνών : 5 έτη + 2 έτη = 7 έτη 
  • Προπτυχιακοί φοιτητές Τμήμ. Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης: 4 έτη + 2 έτη = 6 έτη 
  • Μεταπτυχιακοί φοιτητές = όσο η διάρκεια του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών
  • Υποψήφιοι διδάκτορες = τέσσερα (4) έτη

Β. Οι στρατευμένοι / νες και όσοι φοιτούν σε στρατιωτική σχολή και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευση - φοίτηση. Ο χρόνος αυτός δεν υπολογίζεται στον περιορισμό της προηγούμενης παραγράφου.

Γ. Οι φοιτητές που γράφτηκαν στο Πανεπιστήμιο με κατατακτήριες εξετάσεις ή είναι πτυχιούχοι άλλης σχολής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

Δ. Οι φοιτητές που κατέχουν ήδη μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο.

Ε. Οι φοιτητές που βρίσκονται σε καθεστώς διακοπής σπουδών.