Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μόνο σε μία εστία , είτε:

  1. Στη Φοιτητική Εστία Ζωγράφου (Φ.Ε.Ζ.-Παλαιά Εστία), Ηρώων Πολυτεχνείου 7 Ζωγράφου, που ανήκει στις Φοιτητικές Εστίες του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Φ.Ε.Ε.Μ.Π). Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας στην Φ.Ε.Ζ.-Φ.Ε.Ε.Μ.Π. εφόσον ο/η φοιτητής/α πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το Ε.Μ.Π. Περισσότερες πληροφορίες για τις αιτήσεις, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια, στην ιστοστελίδα http://esties.ntua.gr/, είτε:
  2. Στη Φοιτητική Εστία Αθηνών (Φ.Ε.Α.), Πατησίων 279-281, Αθήνα,11144, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.) το οποίο έχει διαθέσει στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και για το ακαδ. έτος 2016-17, είκοσι ένα (21) δωμάτια της Εστίας. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στο Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας της Α.Σ.Κ.Τ.  (Πατησίων 42, 10672, Αθήνα) σε ημερομηνία που ανακοινώνεται από αυτό, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που τίθενται από την Α.Σ.Κ.Τ και ισχύουν κάθε φορά. Σε περίπτωση υποβολής περισσότερων αιτήσεων από τα διαθέσιμα δωμάτια, το Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας προβαίνει σε μοριοδότηση των αιτήσεων.

*Η δωρεάν στέγαση στη Φοιτητική Εστία Αθηνών παρέχεται στον δικαιούχο φοιτητή για το ακαδημαϊκό έτος υποβολής του αιτήματος, δηλαδή για ένα (1) ακαδ. έτος. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να στεγαστεί και σε επόμενα έτη-όσα προβλέπονται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματός του- θα υποβάλλει αίτηση κάθε έτος στις ημερομηνίες που ανακοινώνονται.

  • Για την αίτηση στη Φ.Ε.Α., πατήστε εδώ.
  • Για την υπεύθυνη δήλωση στέγασης στη Φ.Ε.Α. πατήστε εδώ.
  • Για τις προϋποθέσεις της δωρεάν στέγασης στη Φ.Ε.Α., πατήστε εδώ.
  • Για τα κριτήρια της μοριοδότησης, πατήστε εδώ.

*Σημειώνεται ότι όσοι ενδιαφερόμενοι έχουν αδέλφια που φοιτούν στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και διαμένουν ήδη στην Εστία του, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Ε.Κ.Π.Α. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ιδρύματος (http://www.uoa.gr/foithtes/paroxes-drasthriothtes/foithtiki-estia.html).