Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων και Ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, Έλληνες υπηκόους ή υπηκόους άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με το ποσό των χιλίων (1.000,00) ευρώ .
Το στεγαστικό επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα και τα έτη του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών για τη λήψη πτυχίου.

Δεν υπάρχει σχετική προθεσμία για την κατάθεση των δικαιολογητικών και οι ενδιαφερόμενοι εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και έχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να τα καταθέτουν στο Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας και να αιτούνται τη λήψη στεγαστικού επιδόματος για συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος. 

Δεν δικαιούνται στεγαστικό όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου.

Οι προϋποθέσεις, τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς  και αναλυτικότερες πληροφορίες για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ανακοινώνονται από το Τμήμα Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων της ΑΣΚΤ.

Για τα κράτη μέλη της ΕΕ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλεύονται το παρακάτω link: 
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_el