ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος είναι οι  προπτυχιακοί φοιτητές εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους. ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΥΤΟ, ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ. 

  • Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι τα έτη σπουδών του Τμήματος, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών τους, η διάρκεια δε αυτών βεβαιώνεται στο πιστοποιητικό καλής επίδοσης που χορηγείται στον φοιτητή.
  • Ο φοιτητής πρέπει να διαμένει σε μισθωμένη οικία λόγω των σπουδών του σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του στην οποία οι γονείς του ή ίδιος δεν έχουν πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας, με εξαίρεση το Πολεοδομικό συγκρότημα Θες/νίκης και τις πόλεις και περιοχές του Ν. Αττικής που απέχουν έως σαράντα (40) χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας που θεωρούνται ως μία πόλη. Οι νησιωτικές όμως περιοχές του Ν. Αττικής καθώς και οι πόλεις και περιοχές αυτού που απέχουν άνω των 40 χιλιομέτρων από το κέντρο της Αθήνας, θεωρούνται ως αυτοτελείς πόλεις. (ΚΥΑ αρ. 1104059/7953/2004 ΦΕΚ 1962 Β)
  • Για τη χορήγηση του επιδόματος θα πρέπει το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των 30.000,00€, προσαυξανόμενο κατά 3.000,00€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο πέραν του ενός. {ΚΥΑ αρ. 1104059/7953/2004 ΦΕΚ 1962 Β} Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογούμενου, της συζύγου και των ανήλικων και προστατευόμενων τέκνων του από κάθε πηγή.
    • Οι Κύπριοι φοιτητές έχουν όριο για τη χορήγηση του επιδόματος τις 30.000 ευρώ ανεξαρτήτως προστατευόμενων τέκνων.
  • Οι γονείς του φοιτητή ή ο ίδιος να μην είναι κύριοι ή επικαρπωτές κατοικιών (ιδιοχρησιμοποιούμενων ή εκμισθωμένων) που υπερβαίνουν τα διακόσια (200) τ.μ, με εξαίρεση κατοικίες ή διαμερίσματα που βρίσκονται σε δήμο ή κοινότητα με πληθυσμό λιγότερο των 3.000 κατοίκων, όπως οι οργανισμοί αυτοί τοπικής αυτοδιοίκησης προβλέπονταν πριν την ισχύ του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244/Α/1997). Η εξαίρεση αυτή αποδεικνύεται με βεβαίωση από Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή. Επίσης δεν λαμβάνονται υπ΄όψιν κατοικίες χαρακτηρισμένες ως ημιτελείς και κατοικίες με εμπράγματο δικαίωμα την ψιλή κυριότητα.
  • Ο φοιτητής πρέπει να είναι Έλληνας πολίτης ή υπήκοος άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στην Σχολή ή στο Τμήμα καθώς και όσοι φοιτούν για την απόκτηση μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών.
  • Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι διαμένουν στη φοιτητική εστία ή σε συμβεβλημένα από το Πανεπιστήμιο ξενοδοχεία.