ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων είναι διαρθρωμένη σε δύο τμήματα:

  1. Το Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας
  2. Το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Μορφωτικών Ανταλλαγών και οι αρμοδιότητές της κατανέμονται στα τμήματα αυτά.

Η Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων έχει την ευθύνη για την εύρυθμη, αποτελεσματική, σύννομη και σύμφωνη με τις προτεραιότητες και τους στόχους λειτουργία του Ιδρύματος, όπως καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τα όργανα της διοίκησης του, υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου της Σχολής  και  των Τμημάτων του Ιδρύματος, την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών φοιτητικής μέριμνας  και των προγραμμάτων κινητικότητας φοιτητών και μορφωτικών ανταλλαγών.