ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ)

Η Α.Σ.Κ.Τ. διαθέτει επτά (7) Καλλιτεχνικούς Σταθμούς που στεγάζονται σε αξιόλογα κτίρια και βρίσκονται σε σημεία με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και μεγάλο ιστορικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον, συγκεκριμένα στους Δελφούς, στη Μύθημνα (Μόλυβο) της Λέσβου, στη Μύκονο, στο Ρέθυμνο Κρήτης, στη Ρόδο, στην Ύδρα και στο Τσεπέλοβο Ιωαννίνων. Στην Α.Σ.Κ.Τ. έχει περιέλθει επίσης ακίνητο για τη δημιουργία Καλλιτεχνικού Σταθμού στην Παροικιά της Πάρου που θα λειτουργήσει μελλοντικά.

Οι Σταθμοί λειτουργούν ως οργανικά εκπαιδευτικά παραρτήματα του Ιδρύματος με σκοπό τη συμπληρωματική εκπαίδευση των φοιτητών, τη διεξαγωγή ειδικών εργαστηρίων (workshops) σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και καλλιτεχνικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και την επέκταση των δραστηριοτήτων της Α.Σ.Κ.Τ. στον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό τομέα με την διοργάνωση σεμιναρίων, εκθέσεων, διαλέξεων, προβολών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων η Α.Σ.Κ.Τ. καταρτίζει το πρόγραμμα και οργανώνει τις δραστηριότητες στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς. Δυνατότητα φιλοξενίας στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς εκτός των φοιτητών, έχουν οι απόφοιτοι της Α.Σ.Κ.Τ., καθώς και οι φοιτητές/απόφοιτοι Σχολών Καλών Τεχνών και συναφών ακαδημαϊκών τμημάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού καταβάλλοντας σχετικό αντίτιμο το οποίο καθορίζεται από την Σύγκλητο. Οι φιλοξενούμενοι και γενικά όσοι διαμένουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς, οφείλουν συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας που τους διέπει, όπως ορίζεται με το Προεδρικό Διάταγμα 169/1988.


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ


Μαρία Παπαγεωργίου
Αν.Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων
ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (Α.Σ.Κ.Τ.)
Πατησίων 42, 10682, Αθήνα
τηλ.: 210.38.97.156
fax:  210.38.200.60
email: mariapap@asfa.gr
web site: www.asfa.gr


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται τουλάχιστον τρείς (3)  εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία αναχώρησης.
  2. Για τις αιτήσεις των φοιτητών/τριων της Α.Σ.Κ.Τ. είναι απαραίτητη η έγκριση και η υπογραφή του αρμόδιου καθηγητή στην αίτηση.
  3. Επίσης αίτηση μπορούν να υποβάλλουν  οι απόφοιτοι της Α.Σ.Κ.Τ., οι φοιτητές και τα μέλη διδακτικού προσωπικού αντίστοιχων Καλλιτεχνικών Σχολών του εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και τα μέλη του Εικαστικού Επιμελητηρίου.
  4. Το  αντίτιμο διαμονής ορίζεται από την Σύγκλητο της Α.Σ.Κ.Τ.
  5. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 30 Ιουνίου.

        Λήψη αίτησης

Τρόποι υποβολής αιτήσεων:

  1. στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Πατησίων 42, 10682, Αθήνα, τις παρακάτω ημέρες και ώρες: Δευτέρα 11.00 -13.00, Τετάρτη 10.00-12.30, Παρασκευή 11.00-13.00
  2. με email στη διεύθυνση annexes@asfa.gr 
  3. με fax στο  210. 3301.671 

Τηλ. 210-3897.156, 210.3897.120