ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης (ΜΕΘΙΣΤΕ) εγκρίθηκε με την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθ. 140883/B7/8.9.2014 (ΦΕΚ 2485/Β′/2014) και εγκαινίασε τη λειτουργία του το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Το ΜΕΘΙΣΤΕ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης στις γνωστικές περιοχές Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης και της Αρχιτεκτονικής και Φιλοσοφία της Τέχνης και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Στόχος του ΠΜΣ είναι να προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και να εκπαιδεύσει επιστήμονες ικανούς είτε να πραγματοποιήσουν μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στο πεδίο της θεωρίας και της ιστορίας της τέχνης είτε να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής. Το ΜΕΘΙΣΤΕ σταθερά προσηλωμένο στην αρχή της ακώλυτης πρόσβασης στη δημόσια εκπαίδευση λειτουργεί χωρίς την καταβολή διδάκτρων με πυρήνα το ερευνητικό και διδακτικό δυναμικό του Τμήματος ΘΙΣΤΕ που αυτή τη στιγμή αριθμεί 12 μέλη ΔΕΠ όλων των βαθμίδων. Το ΠΜΣ προσφέρει ένα σημαντικό αριθμό μαθημάτων τα οποία, σταθερά προσανατολισμένα προς τη θεωρία και την ιστορία της τέχνης, είναι ενδεικτικά του εύρους και της ποιότητας των γνώσεων που παρέχονται στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του. Ταυτοχρόνως το ΠΜΣ φιλοδοξεί να συνδέσει τις δραστηριότητές του με ευρύτερα γεγονότα της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Η ΑΣΚΤ ‒ένα ίδρυμα με κοντά δύο αιώνες ιστορίας‒ και οι δραστηριότητες τις οποίες διοργανώνει, αποτελούν το ιδανικό περιβάλλον όχι μόνο για την απόκτηση επαρκών επιστημονικών εφοδίων στο πεδίο της θεωρίας και της ιστορίας της τέχνης αλλά και για μια δυναμική και ενδιαφέρουσα φοιτητική ζωή. Είναι βέβαιο ότι αυτοί οι δύο παράγοντες, το επιστημονικό δυναμικό του ΘΙΣΤΕ και το περιβάλλον της ΑΣΚΤ, έπαιξαν καίριο ρόλο ώστε το ΜΕΘΙΣΤΕ να δεχθεί 320 αιτήσεις εισαγωγής για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, γεγονός που μας έδωσε ιδιαίτερη χαρά. Την ίδια στιγμή, το γεγονός αυτό δείχνει ότι το ενδιαφέρον για τις σπουδές στη θεωρία και την ιστορία της τέχνη στη χώρα μας αποτελεί πλέον μια πραγματικότητα στην οποία το ΜΕΘΙΣΤΕ επιθυμεί αλλά και είναι σε θέση να ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο.

Νίκος Δασκαλοθανάσης