ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
Το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ αποτελεί φυσική συνέχεια και μετεξέλιξη του Τομέα Θεωρητικών Σπουδών της ΑΣΚΤ. Ιδρύθηκε ως Τµήµα Θεωρητικών Σπουδών Τέχνης της ΑΣΚΤ σύµφωνα µε το ΠΔ 486/1991 και λειτούργησε για πρώτη φορά κατά το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007, μετονομάστηκε δε σε Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης με το ΠΔ 129/2009, με το οποίο μειώθηκε και ο ελάχιστος αριθμός εξαμήνων φοίτησης από δέκα σε οκτώ. Ο νέος τίτλος εκφράζει σαφέστερα το περιεχόμενο της επιστημονικής αποστολής και του ακαδημαϊκού στόχου του Τμήματος. Συγκεκριμένα, η αποστολή του Τμήματος, όπως αυτή οριοθετείται στο άρθρο 2 του ιδρυτικού ΠΔ, συνίσταται α) στο να συμβάλλει στην αυτογνωσία της ελληνικής κοινωνίας, να προβάλλει την εικόνα της τέχνης της και να προαγάγει το καλλιτεχνικό αίσθημα του κοινού, β) στο να παρέχει τα απαραίτητα εφόδια για την άρτια κατάρτιση και σταδιοδρομία του ιστορικού και θεωρητικού της τέχνης, του τεχνοκριτικού και του επιστημονικού προσωπικού που απασχολείται στα πνευματικά κέντρα, μουσεία, πινακοθήκες και άλλα ιδρύματα, καθώς και αυτών που επιθυμούν να σταδιοδρομήσουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, και γ) στο να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση της σημασίας της αισθητικής αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

Το Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης  σκοπεύει στην ποιοτική αναβάθµιση των ανθρωπιστικών σπουδών στην Ελλάδα µέσω της έρευνας και διδασκαλίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης. Η επιστήµη της Iστορίας της Τέχνης αντιµετωπίζεται, όχι ως επιλεγόµενη διδακτική ύλη, αλλά ως ειδικευµένος και σαφώς προσδιορισµένος (σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική) ακαδηµαϊκός και επαγγελµατικός προσανατολισµός. Η ερευνητική εµβέλεια του συγκεκριµένου γνωστικού πεδίου -η οποία ενισχύεται από ένα σηµαντικό αριθµό επιστηµονικών αντικειµένων, όπως π.χ. η Φιλοσοφία της Τέχνης, η Ιστορία των Αισθητικών Θεωριών, η Μουσειολογία, η Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, η Ανθρωπολογία της Τέχνης και η Κριτική της Τέχνης- καλύπτει το χώρο του ευρωπαϊκού και δυτικού πολιτισµού µε δεδοµένη ωστόσο προοπτική ανοιγµάτων σε αρχαίους αλλά και σύγχρονους, μη δυτικούς, πολιτισµούς.

Αν και κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα δεν έχει προσπαθήσει αρκετά για να καταστήσει φορέα του ευρωπαϊκού πολιτισµού τόσο τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση όσο και την ανώτατη παιδεία. Οι επιπτώσεις αυτής της παιδευτικής αδράνειας είναι δυστυχώς ορατές σε όλες τις εκφάνσεις της καθηµερινής ζωής. Ενόψει των ανωτέρω, τα μέλη του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, αξιοποιώντας την προνοµιακή γειτνίαση του Τμήματος µε το Τµήµα Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ, αντιλαμβάνονται ως κεντρικό στόχο του Τμήματος την κάλυψη του σηµαντικού αυτού κενού που χαρακτηρίζει την ακαδηµαϊκή αλλά και πολιτισµική ζωή του τόπου συµβάλλοντας κατά τούτο αποτελεσµατικά στη γενικότερη αναβάθµιση της καλλιτεχνικής και αισθητικής παιδείας στην Ελλάδα. 

Είναι εξάλλου προφανής η αδιάρρηκτη σύνδεση και αλληλεπίδραση του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης με το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ, η οποία αποτελεί και σήμα κατατεθέν του Τμήματος μας, ενός Τμήματος που προάγει τις ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις της Τέχνης ως το πρώτο και μοναδικό Τμήμα στον ελλαδικό χώρο που θεραπεύει το συγκεκριμένο αντικείμενο σε συνθήκες άμεσης επαφής με τον ίδιο το χώρο παραγωγής και προβολής των έργων τέχνης, δηλαδή τα εικαστικά εργαστήρια του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και τους εκθεσιακούς χώρους του Ιδρύματος. 

Οι απόφοιτοι του Τµήµατος αλλά και οι διδάκτορες και οι μελλοντικοί απόφοιτοι του  Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Θεωρία και Ιστορία της Τέχνης» (ΜΕΘΙΣΤΕ) -η δημιουργία του οποίου αποτέλεσε βασικό ακαδημαϊκό στόχο του Τμήματος ο οποίος επετεύχθη με την έκδοση της υπ’ αριθ. 140883/B7/2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 2485/Β’/18.9.2014)- θα µπορούν να προσφέρουν τις γνώσεις και την επιστηµονική τους πείρα σε πανεπιστήµια, επιστηµονικά ινστιτούτα, μουσεία, δηµοτικές πινακοθήκες και κυρίως -αυτή είναι η σηµαντικότερη προσδοκία της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος- στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Για τον σκοπό αυτό έχει ήδη υποβληθεί σχετικό αίτημα το οποίο εκκρεμεί στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.