Επίκουρη Καθηγήτρια
Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιστορία της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Tufts των Η.Π.Α. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο Brown των Η.Π.Α. Το κύριο ερευνητικό της αντικείμενο είναι η φλαμανδική και ολλανδική ιστορία και θεωρία της τέχνης του 17ου αιώνα. 

Οι δημοσιεύσεις της συμπεριλαμβάνουν τη μονογραφία Η Ζωγραφική Παραγωγή των Κάτω Χωρών κατά τον 17ο αιώνα. Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2015, και τις μελέτες «Peter Paul Rubens και Θεόκριτος. Θεωρίες γύρω από τη βουκολική θεματογραφία». Αρχαιολογία, Σεπτέμβριος 2004, «Ο Karel van Mander και η Σύγχρονη Θεωρία της Τέχνης», στο Προσεγγίσεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας από την Αναγέννηση έως τις μέρες μας». Αθήνα, Εκδόσεις Νεφέλη, 2008, «Ανάμεσα στη ζωγραφική καθημερινών σκηνών και στην ιστορική ζωγραφική. Όψεις της καλλιτεχνικής παραγωγής και αντίληψης κατά το δεύτερο μισό του δέκατου όγδοου αιώνα», στο Le goût à la grecque. Όταν η Ελλάδα έγινε μόδα. Η γέννηση του Νεοκλασικισμού στη γαλλική τέχνη. Αθήνα, Εθνική Πινακοθήκη και Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου, 2009, «Αφηγηματικές Πρακτικές της Φλαμανδικής και Ολλανδικής Ιστορικής Ζωγραφικής του 17ου Αιώνα: Η Περίπτωση του Rubens και του Rembrandt», στο Ερευνητικά ζητήματα στην ιστορία της τέχνης. Αθήνα, Εκδόσεις Ασίνη, 2016.

Ώρες γραφείου: Τετάρτη 12:00 – 14:00 Παρασκευή: 13:00 – 15:00
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nancylitsardo@hotmail.com